MINE PUBLIKATIONER

 

 

                                                        bog-forside

Jeg er en ud af 39 birdragsydere, til bogen DANSK DESIGN NU, hvor jeg beskriver historikken omkring bæredygtigheds temaet.

 PDF Artikel: Fremtidens Design er Etisk

 

http://nakedsociety.dk/naked-society-omtalt-i-bogen-dansk-design-nu-i-kapitelet-fremtidens-design-er-etisk/

 

Dias1

scan0033GUIDELINES I og II, som jeg er medforfatter til, er målrettet mode- og tekstilbranchen. GUIDELINES fokuserer på miljømæssig og social ansvarlighed i tekstil fremstilling. GUIDELINES I udkom i 2001 på dansk og siden i 2003 på engelsk. Bogen er skrevet i samarbejde med Helle Krüger, Tina Hjort og Eva Himmelstrup Dahl.

Guidelines I kan downloades her: favicon

GUIDELINES II kan købes her: favicon

Forfatterne bag Guidelines I, Helle Krüger, Eva Dahl, Drude-Katrine Plannthin og Tina Hjort medvirker også i den nye Guidelines. Den nye udgave tager igen udgangspunkt i de udfordringer virksomhederne står over for, når de ønsker at integrere miljømæssig og social ansvarlighed i deres virksomhed. Guidelines II bygger på den forskning og de erfaringer der er gjort siden den første udgave udkom i 2001.OMSLAG_guidelinesII-jul-2012-1

Det øgede fokus på miljøforhold og socialt ansvar i tekstilindustrien har skabt behov for en forstærket indsats på området. Mange virksomheder har et stort ønske om at få indsigt i og forståelse for de hertil knyttede problematikker, og mangler redskaber til at integrere den miljømæssige og sociale ansvarlighed i deres produktion. Og på trods af eksisterende vejledninger og redskaber som målrettes ovennævnte område, har virksomheder stadig svært ved at finde deres tilgang og komme i gang på en konstruktiv måde. Specielt fordi eksisterende redskaber ikke er målrettet mode- og tekstilbranchen, men derimod ofte er generelle. Guidelines II  indeholder aktuelle cases, introduktioner, skemaer og spørgeguider – indrammet af en ny mere brugervenlig tilgang. Denne praksisnære tilgang tager direkte afsæt i de behov der er opstået i branchen; hvordan kommer virksomheden i gang – hvad er processen hvis man ønsker en mere social ansvarlig tekstil- og beklædnings produktion Guidelines II er bygget op omkring beklædningsindustriens værdikæde for at anskueliggøre i hvilke led, der kan foretages specifikke tiltag, men også for at vise, at en ansvarlig tilgang til tøj og tekstil foregår i alle led, og ikke blot i produktionsfasen.