LOGO

Logo_mail

Design:

Jeg har i samarbejde med  Annie Toft Pedersen, (grafiker på Guidelines II), fundet frem til et logo, der indeholder alle de elementer, der er for mig er vigtige i al sin enkelhed.

Bogen:

I 1936 skrev Thit Jensen en bog der hed Stygge Krumpen. Stygge Krumpen er en klassiker, der stadig bliver læst og udgivet.

Romanen er udkommet mange gange siden 1936, og er en af sin tids mest læste romaner. Kritikere har givet romanen betegnelsen “løbsk fantasi” og “mættet stil” pga. de mange detaljerige beskrivelser. Thit Jensen var på forkant med sin tid og udgav med Stygge Krumpen en af de første danske historiske romaner, hvor taberen var hovedpersonen. Mange mener, at Thit Jensen med Stygge Krumpen har forsøgt at konkurrere med broderen Johannes V. Jensen, som skrev Kongens Fald mere end 30 år tidligere. I denne fortælling optræder en pige ved navn Drude. Da jeg kommer til verden i 1968 har min far netop læst denne bog og dermed får jeg navnet Drude-Katrine.

Drude:

Druder er efter den gammel tyske folketro kvindelige skikkelser af alfeslægt. I de senere tiders overtro sank disse ned til at blive spøgelseagtige væsener, hekseagtige ånder, som driver al slags ondskabsfuld trolddom og især plager menneskene om natten. I de sydtyske hekseprocessers aktstykker bruges ordet drude eller trude almindeligvis som ensbetydende med heks; drudenatten er således Walpurgis- (Valborg-) natten, 1. maj, hvor heksene plejer at samle sig. De gamle druder antoges at have en svane- eller gåsefod, drudefod, hvorfor disse væsener muligvis afstammer fra den hedenske oldtids valkyrier, svanejomfruerne, som for gennem luften iførte svanehammen. Grimm afleder ordet drude af valkyrienavnet Thrudr.

En Druide:

En druide er en person, som med liv og sjæl har svoret at beskytte naturen, og som igennem sin stålfaste vilje til at udføre dette hverv er i stand til at trække på de kræfter, som er gemt i hver plante, hvert dyr og i selve de elementer, som Nieraham er opbygget af. En druide er i stand til kommunikere med naturen, men ikke kun det: Når en stærk nok forbindelse er blevet skabt mellem druiden og et bestemt aspekt af dens omverden, bliver druiden i stand til at tage dette aspekts form og til at benytte sig af dens egenskaber. Dette fænomen kaldes for inkarnation og bør ikke forveksle med et totem, da druiden kun midlertidigt låner naturens kræfter, når den befinder sig i sin inkarnation, mens et totem er en permanent forbindelse mellem druiden og et aspekt af naturen. Druider er for det meste eneboere, der lever alene i vildnisset og sjældent kommunikerer med andre levende væsener end naturens dyr. Det er yderst sjældent, at en druide gæster en by, og der er aldrig hørt tale om en druide, som faktisk har boet i en. I stedet holder druiderne sig enten for sig selv eller i små drudecirkler.

Mandala: Mandala betyder ‘hellig cirkel’ på sanskrit og anvendes symbolsk i flere religioner til at skabe højere lag af bevidsthed og healing af krop og ånd. Mandalaer har været anvendt i flere tusind år i indiansk, hinduistisk og buddhistisk religiøs praksis til at iværksætte healing af krop, ånd og sind, og de forbinder som en bro de højeste og laveste bevidsthedsområder.